حالم خوبه

روز جمعه حالم مثله دیروزه و هیچ فرقی نکرده ، همش به ساعت نگاه می کنم می گم اگر تو کوه بودم الان فلا جا بودم :ی روزگاهره دیگه مگذره پروژه پایان نامه ام رو که چند وقتی بود گذاشته بودمش کنار دوباره راهش انداختم خیلی از جاهاش رو فراموش کرده بودم و خیلی از جاهاش رو هم نصفه و نیمه گذاشته بودم باید برم سر وقت مابقیش

خدا بزرگه ...

/ 0 نظر / 6 بازدید