حمله سوم

خوب شده بودم تقریبا ، نمی دونم امروز چم شد ؟ متفکر رفته بودم بیرون از دکتر وقت بگیرم که وقتی برگشتم خونه دیگه چشم نمی دید ...

فکر کنم بهش میگن حمله سوم ، خوشبختانه هنوز راه میرم ، از اولشم مشکل راه رفتن نداشتم ولی بینایی یکم اذیتم می کنه . پشتم دیگه درد نداره .

ایناش چیزی نیست ، امشب عروسی دعوتیم خانوادگی می خوام برم حســـــــــــــــــــــابی خوش بگذرونم نیشخند

شما تشریف نمیارید ؟ قلب

/ 2 نظر / 3 بازدید
نگار

درست بعد از این همه شب طولانی و غیبت ماه جوهرم بر برگ های این خانه پاشید...! منتظرم[گل]

سعیده

آخ جوووون عروسی منم دوست دارم بیام خیلی عروسی هوس کردم[خوشمزه][خجالت]