تموم شد

امروز سرم آخریم رو زدم و تموم شد ! اینم از پالس مجدد درسته که چشم هنوز کمی تاری داره ولی یه خوبی که داشت این بود که دیگه پشتم درد نداره ...

خدایا دوستت دارم شکرت ... ماچ

می خوام از فردا ... نه نه ، از همین امشب بشینم پای پروژه هام و همشو که عقب افتاده رو تموم کنم. مژه

/ 1 نظر / 9 بازدید
سعیده

[ماچ]