خاطرات من و ام اس

من یک بیمار MS هستم که از اردیبهشت 89 متوجه بیماریم شدم میخوام آینده ای روشنتر از نور بسازم

بهمن 96
1 پست
دی 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
8 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
9 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
14 پست
شهریور 89
20 پست
مرداد 89
28 پست
ام_اس
33 پست
MS
1 پست
شکر_خدا
15 پست
مصرف_آب
1 پست
مسافرت
2 پست
سیناکتن
1 پست
برف_بازی
2 پست
یلدا
4 پست
جنایت
1 پست
داعش_؟
1 پست
غم
2 پست
مبارک
1 پست
حس_زندگی
1 پست
دیسک_کمر
1 پست
برف
2 پست
بتافرون
52 پست
سال_نکو
2 پست
کرامپون
1 پست
خرافات
1 پست
ویندوز_۸
1 پست
شادی
3 پست
ازدواج
1 پست
تاری_دید
4 پست
گرما
2 پست
سیناژن
1 پست
درد_چشم
6 پست
چشم_درد
1 پست
سفر
3 پست
سال_1391
1 پست
سردرد
1 پست
سال_2012
1 پست
merry_chrismas
1 پست
زیفرون
1 پست
steve_jobs
1 پست
جواب_mri
1 پست
شب_قدر
1 پست
مگنویست
2 پست
سرگیجه
1 پست
بای_بای
1 پست
گذر_عمر
1 پست
قمری
1 پست
وب_سرویس
1 پست
ورزش
4 پست
امیدواری
1 پست
دیابت
1 پست
فلج
1 پست
خوشبختی
1 پست
ربیف
1 پست
ماشین
1 پست
جریمه
1 پست
سال_1390
1 پست
خستگی
1 پست
تب
7 پست
نوروز_90
1 پست
یخ_خشک
1 پست
travian
1 پست
تراویان
1 پست
کامکس_2011
1 پست
دانشگاه
9 پست
روز_خوب
9 پست
اشک
2 پست
it
1 پست
سینما
1 پست
ciw
1 پست
adsl
1 پست
کوه
5 پست
زندگی
2 پست
اینترنت
1 پست
ms
6 پست
والیبال
1 پست
امید
1 پست
نشت_گاز
1 پست
کارآموزی
2 پست
عروسی
1 پست
شهریه
1 پست
اتوبوس
1 پست
تعادل
1 پست
ام_آر_آی
8 پست
آرزو
1 پست
کتتر
3 پست
درد
1 پست
بینایی
3 پست
کاتتر
2 پست
چشم
1 پست
افطاری
1 پست
روحیه
10 پست
روز_آخر
1 پست
استخر
1 پست